EU Second Home

Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ("Όροι", "Συμφωνία") είναι μια συμφωνία μεταξύ της EU Second Home LLC ("EU Second Home LLC", "εμάς", "εμείς" ή "μας") και εσάς ("Χρήστης", "εσείς) "ή" σας "). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις από τη χρήση του ιστότοπου www.eusecondhome.eu και οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του (συλλογικά, "Ιστότοπος" ή "Υπηρεσίες").


Περιεχόμενο χρήστη
Δεν διαθέτουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό ("Περιεχόμενο") που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την ιδιοκτησία πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης όλου του υποβαλλόμενου Περιεχομένου. Ενδέχεται να παρακολουθούμε Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλεται ή δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Εκτός εάν επιτρέπεται συγκεκριμένα από εσάς, η χρήση του Ιστότοπου από εσάς δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήσατε από εσάς ή αποθηκευμένο στο λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς σκοπούς, μάρκετινγκ ή για παρόμοιο σκοπό. Ωστόσο, μας εκχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, μορφοποίησης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας μόνο όπως απαιτείται για τον σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς.


Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε το κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να επαναφέρουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που ενδέχεται να έχουμε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας σκοποί. Δεν εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.


Απαγορευμένες χρήσεις
Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να ζητήσει από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις · (γ) παραβίαση διεθνών, ομοσπονδιακών, επαρχιακών ή πολιτειακών κανονισμών, κανόνων, νόμων ή τοπικών διατάξεων · (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων · ε) παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, περιφρόνηση, εκφοβισμό ή διάκριση βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας · (στ) υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών · (ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου · (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων · (i) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape · (ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό · ή (k) να παρέμβει ή να παρακάμψει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.


Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Αυτή η Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην EU Second Home LLC ή τρίτους, και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην EU Second Home LLC. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της άδειας EU Second Home LLC ή της EU Second Home LLC. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας μπορεί να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια για την αναπαραγωγή ή με άλλο τρόπο χρήση οποιουδήποτε EU Second Home LLC ή εμπορικών σημάτων τρίτων.


Τον περιορισμό της ευθύνης
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η EU Second Home LLC, οι συνεργάτες της, οι αξιωματούχοι, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για: , κάλυψη ή επακόλουθες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια κερδών, εσόδων, πωλήσεων, καλής θέλησης, χρήσης ή περιεχομένου, επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, διακοπή των επιχειρήσεων, απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας), ωστόσο, προκλήθηκαν, σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της εγγύησης, της παραβίασης του νόμου, της αμέλειας ή άλλως, ακόμη και αν η EU Second Home LLC έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να είχε προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της EU Second Home LLC και των θυγατρικών της, αξιωματικών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και αδειοδοτών, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, θα περιορίζεται σε ένα ποσό μεγαλύτερο του ενός δολαρίου ή οποιωνδήποτε ποσών που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από εσάς στην EU Second Home LLC για τον προηγούμενο μήνα